הגישה של AbbVie לאחריות

המורשת של AbbVie כוללת היסטוריה של 125 שנים של הבאת תרופות משנות חיים לשוק. מתוך כבוד למורשת הזאת ועם מבט לעתיד, אנו מבטיחים לפעול מול אתגרי הבריאות העולמיים המתגברים. אנו מבינים שלעבודה שלנו יש את היכולת להשפיע על מטופלים באופן אישי ועמוק ביותר. לכן, אנו מאמינים שיש לנו אחריות נכבדה כלפי החברה.

ב-AbbVie, אנו שואפים לשלב מדע מתקדם עם ידע מעמיק על חוויית המטופל, על מנת לסייע לאנשים לחיות חיים טובים ויצרניים יותר.


מערכת ניהול מובילי דעת-קהל מרכזיים של AbbVie

חברת AbbVie אוספת מידע, לרבת מידע מזהה אישית, אודות לקוחות ורופאים בעמדות מפתח שעמם מקיימת החברה או מתעתדת לקיים קשרים עסקיים או מסחריים, באמצעות ה'מערכת לניהול מובילי דעת-קהל מרכזיים' של החברה ("KOL Management System"). בדומה למערכות דומות אחרות, המטרה העסקית הרחבה של מערכת הניהול KOL היא לאפשר לחברת AbbVie לנהל, להבין ולתאם טוב יותר את הקשרים שמקיימת החברה עם לקוחות ורופאים. מערכת הניהול KOL מכילה מידע אישי בסיסי, כגון שמות, תפקידים, השתייכות לגופים מקצועיים ופרטים ליצירת קשר, כמו גם מידע אודות פעילויות בעבר ובהווה שחברת AbbVie עשויה לקיים מול לקוחות ורופאים. את המידע הזה עשוי להשלים מידע ממקורות צד שלישי. דבר זה מסייע לחברת AbbVie לנהל קשרים שוטפים ולפתח יוזמות לשיתוף פעולה אפשרי בעתיד. חברת AbbVie תאחסן את כל המידע האישי שבמערכת הניהול KOL באופן מאובטח, בהתאם לחוקים החלים בעניין זה. המידע האישי שבמערכת הניהול KOL עשוי להיות מועבר לקבוצת החברות AbbVie ברחבי העולם בהתאם לכללי המדיניות של AbbVie ולחוקים החלים בעניין זה.  

ללקוחות ולרופאים עומדת הזכות לקבל הודעה, ללא תשלום, בדבר המידע שנמצא ברשותנו אודותיהם במערכת הניהול KOL, וכן לשנות או לבקש למחוק את המידע האישי הזה שנמצא במערכת. לשם כך, נא לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל הבאה: privacyoffice@abbvie.com


סדרי העדיפויות שלנו

focusimg2_11

שיתוף פעולה

כל שותפות ותוכנית מיועדת לטפל טוב יותר באתגרים בריאותיים ברחבי העולם.

focusimg2_09

חדשנות

אנו מחוייבים בכל מאודינו להבין את המטופלים, לקחת חלק פעיל בחייהם ולהשפיע בצורה משמעותית על יכולתם לחיות את חייהם באופן מיטבי.

focusimg2_07

המטופלים קודמים לכל

באמצעות מענה לצרכי החולים, אנו יכולים לפתח מוצרים טובים יותר, שעוזרים לאנשים לשפר את בריאותם.

יציאה abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם ברצונך להמשיך לאתר מוצר זה?

עזוב abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי להיות בשפה שונה מזו שלך המדינה שלך

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם להמשיך לאתר AbbVie זה?