AbbVie Pharmaceuticals

מחוייבים להשפיע

אנו משלבים מדע מתקדם, יכולות גלובליות ותשוקה כדי לספק טיפולים חדשניים המסייעים לאנשים לנהל את חלק מהמצבים הבריאותיים החמורים ביותר.

משרות »
ב-AbbVie, אנו פועלים יחדיו בכל יום על מנת לגלות ולספק דרכים חדשות לשפר את בריאות האנשים.פרטים נוספים »
חדשנות מתחילה עם המטופלים »
אנו מסתמכים על תובנות מהמטופלים על מנת לקדם מדע שיש לו את הפוטנציאל הגדול ביותר ליצור בריאות טובה יותר.פרטים נוספים »
הצטרפו לצוות »
ההשפעה שיכולה להיות לנו על בריאות אנשים ברחבי העולם מניעה אותנו, ועוזרת לנו מידי יום להתמקד בעבודתנו.הצטרפו לצוות »

יציאה abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם ברצונך להמשיך לאתר מוצר זה?

עזוב abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי להיות בשפה שונה מזו שלך המדינה שלך

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם להמשיך לאתר AbbVie זה?