Skip to main content

חברת Allergan היא כעת חלק מ-AbbVie

ביחד, אנו מחוייבים להשקיע יותר במחקר ופיתוח, על מנת להגיע לגילויים החדשים ופורצי הדרך של העתיד - כאלו שיעזרו לאנשים להתמודד עם מחלות ומצבים רפואיים שונים ולחיות חיים בריאים יותר.עם רכישת אלרגן, אנו מרחיבים ומגוונים את היצע הפתרונות הטיפוליים שלנו, שיכלול מעל ל-30 מוצרים, ומשלבים עובדים בארגון. הצמיחה המשותפת תאפשר לנו לקדם מהר יותר את הטיפולים החדשניים הנמצאים בפיתוח, במטרה להנגישם למטופלים במגוון מחלות קשות ומורכבות בכל רחבי העולם.