Skip to main content

אבוסינאגיס / ABBOSYNAGIS

אבוסינאגיס הוא חיסון למניעת דלקות חמורות בדרכי הנשימה התחתונות, המצריכות אשפוז, הנגרמות על ידי וירוס- RSV, בקרב ילדים ופגים בסיכון גבוה ל-RSV.

מידע על התרופה

חומרים פעילים

פליביזומאב (Palivizumab) 100 מ"ג/מ"ל

התוויה רפואית 


למניעת דלקות חמורות בדרכי הנשימה התחתונות, המצריכות אשפוז, הנגרמות על ידי וירוס- RSV, בקרב ילדים ופגים בסיכון גבוה ל-RSV.

צורת מינון

תמיסה להזרקה למתן תוך-שרירי (I.M)

אריזות משווקות

אבוסינגיס 100 מ"ג/מ"ל-

בקבוקון המכיל 100 מ"ג ב-1 מ"ל

בקבוקון המכיל 50 מ"ג ב-0.5 מ"ל  

סל הבריאות והרחבות

כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית

מידע לרופא

לצפייה בעלון לרופא באתר משרד הבריאות