Skip to main content

יומירה / HUMIRA

יומירה הינה תרופה לטיפול במגוון מחלות דלקתיות, על פי הפירוט מטה.

מידע על התרופה

חומרים פעילים

אדלימומאב (Adalimumab) 100 מ"ג למ"ל

התוויה רפואית 

דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid arthritis)

יומירה בשילוב עם מתוטרקסט (methotrexate) מיועדת ל:

 • טיפול בדלקת מפרקים שגרונית פעילה, בינונית עד חמורה, במבוגרים, כאשר התגובה  לתרופות מסוגDisease-modifying anti-rheumatic drugs  (DMARDs) כולל מתוטרקסט הייתה לא מספקת.
 • טיפול בדלקת מפרקים שגרונית  פעילה, חמורה ומתקדמת במבוגרים אשר לא טופלו בעבר עם מתוטרקסט.

ניתן לתת יומירה כטיפול יחיד במקרים של אי סבילות למתוטרקסט או כאשר המשך הטיפול עם מתוטרקסט אינו מתאים.

יומירה הראתה כי היא מפחיתה את קצב התקדמות הנזק למפרקים כפי שנמדד באמצעות צילום רנטגן ומשפרת את התפקוד הגופני, כאשר ניתנת בשילוב עם מתוטרקסט.

דלקת מפרקים שגרונית בילדים ובמתבגרים (Polyarticular juvenile idiopathic arthritis)

 • יומירה בשילוב עם מתוטרקסט מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית פעילה, במטופלים מגיל שנתיים  אשר חוו תגובה לא מספקת לתרופה אחת או יותר ממשפחת DMARDs.  ניתן לתת יומירה כטיפול יחיד במקרים של אי סבילות למתוטרקסט או כאשר המשך טיפול עם מתוטרקסט אינו מתאים. יומירה לא נחקרה במטופלים בני פחות משנתיים.

דלקת אזורי החיבור של הגיד לעצם – (Enthesitis-related arthritis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת פעילה של אזורי החיבור של הגיד לעצם, במטופלים מגיל 6 ומעלה אשר חוו תגובה לא מספקת או אי סבילות לטיפול מקובל אחר.

דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing spondylitis)

 • יומירה מיועדת לטיפול במבוגרים עם דלקת חוליות מקשחת פעילה וחמורה, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל אחר.

דלקת חוליות מקשחת ללא עדויות רדיוגרפיות (Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS)

 • יומירה מיועדת לטיפול במבוגרים עם דלקת חוליות מקשחת ללא עדויות רדיוגרפיות חמורה אך עם סימני דלקת כפי שנמצאו בבדיקות רדיולוגיות ו/או בדיקות מעבדה הכוללות MRI ורמות CRP,  אשר חוו תגובה לא מספקת או אי סבילות לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs).

דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה ומתקדמת, במבוגרים, כאשר התגובה לטיפול קודם בתרופה ממשפחת DMARDs הייתה לא מספקת. יומירה הראתה כי היא מפחיתה את קצב התקדמות הנזק למפרקים היקפיים כפי שנמדד באמצעות צילום רנטגן במטופלים עם תתי סוגים רב מפרקיים סימטריים של המחלה ומשפרת את התפקוד הגופני.

ספחת (Psoriasis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בספחת רובדית כרונית בינונית עד חמורה במבוגרים שמועמדים לטיפול סיסטמי.

ספחת רובדית בילדים (Paediatric plaque psoriasis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בספחת רובדית כרונית חמורה בילדים ובמתבגרים מגיל 4 אשר חוו תגובה לא מספקת או אינם מתאימים לטיפול מקומי או לטיפול באור (פוטותרפיה).

הידראדניטיס סופורטיבה (Hidradenitis suppurativa)

 • יומירה מיועדת לטיפול בהידראדניטיס סופורטיבה פעילה, בינונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול סיסטמי מקובל להידראדניטיס סופורטיבה.

מחלת קרוהן (Crohn’s disease)

 • יומירה מיועדת להפחתת סימנים ותסמינים ולהשראה ושימור של הפוגה קלינית במבוגרים עם מחלת קרוהן פעילה בינונית עד חמורה, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל. יומירה מיועדת להפחתת סימנים ותסמינים ולהשראת הפוגה קלינית במטופלים אלה גם כאשר הפסיקו להגיב או חוו אי סבילות לתרופה המכילה אינפליקסימאב (infliximab).

מחלת קרוהן בילדים (Paediatric Crohn’s disease)

 • יומירה מיועדת לטיפול במחלת קרוהן פעילה בינונית עד חמורה, בילדים מגיל 6 אשר חוו תגובה לא מספקת, אי סבילות או בעלי התווית נגד לטיפול המקובל, הכולל טיפול תזונתי ראשוני וטיפול בקורטיקוסטרואידים, ו/או תרופות אימונומודולטוריות (מווסתות מערכת חיסון). 

דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת כיבית פעילה, בינונית עד חמורה של המעי הגס במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אי סבילות או בעלי התווית נגד לטיפול המקובל הכולל קורטיקוסטרואידים ו- 6-מרקאפטופורין (6-MP) או אזאתיופרין (AZA).

דלקת כיבית של המעי הגס בילדים (קוליטיס כיבית) (Paediatric ulcerative colitis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת כיבית פעילה, בינונית עד חמורה של המעי הגס בילדים מגיל 6, אשר חוו תגובה לא מספקת, אי סבילות או בעלי התווית נגד לטיפול המקובל הכולל קורטיקוסטרואידים ו/או 6-מרקאפטופורין (6-MP) או אזאתיופרין (AZA).

דלקת של הענביה (אובאיטיס) (Uveitis) 

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת של הענביה (כוללת, אחורית או אמצעית), ממקור לא זיהומי, במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול בקורטיקוסטרואידים במטופלים הצריכים הפחתה במינון הקורטיקוסטרואידים או במטופלים להם הטיפול בקורטיקוסטרואידים אינו מתאים.

דלקת של הענביה (אובאיטיס) בילדים (Paediatric uveitis)

 • יומירה מיועדת לטיפול בדלקת כרונית ממקור לא זיהומי של הענביה, בילדים מגיל שנתיים אשר חוו תגובה לא מספקת או אי סבילות לטיפול מקובל או כאשר טיפול מקובלאינו מתאים.

מחלת בכצ'ט המתבטאת במעי (Intestinal Behcet’s disease)

 • יומירה מיועדת לטיפול במחלת בכצ'ט המתבטאת במעי, במטופלים אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל.

צורת מינון

תמיסה להזרקה במתן תת-עורי (S.C)

אריזות משווקות

יומירה 20 מ"ג - 2 מזרקים מוכנים להזרקה המכילים 20 מ"ג ב-0.2 מ"ל

יומירה 80 מ"ג - עט מוכן להזרקה המכיל 80 מ"ג ב-0.8 מ"ל 

יומירה 80 מ"ג - מזרק מוכן להזרקה המכיל 80 מ"ג ב-0.8 מ"ל

יומירה 40 מ"ג - 2 עטים מוכנים להזרקה המכילים 40 מ"ג ב-0.4 מ"ל

יומירה 40 מ"ג - 2 מזרקים מוכנים להזרקה המכילים 40 מ"ג ב-0.4 מ"ל 

סל הבריאות והרחבות

כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית

מידע לרופא ולמטופל

לצפייה בעלונים לצרכן ולרופא באתר משרד הבריאות

מידע על המחלה

לצפייה בסרטוני מומחים בנושא:

מחלות דרכי העיכול: גסטרואנטרולוגיה

דלקות מפרקים: ראומטולוגיה

פסוריאזיס (ספחת): מחלה רב-מערכתית

הידרדניטיס סופורטיבה, מה צריך לדעת?

טיפול במחלות אוטואימוניות

תכנית תמיכה למטופלים -  AbbVie Care

מטופלי יומירה זכאים לתכנית תמיכה הכוללת ליווי, הדרכה ותמיכה של אחות אישית, כלים לניהול המחלה ולטיפול ביומירה ומידע מהימן, לכל אורך תקופת הטיפול וללא עלות.
למידע נוסף והצטרפות לתכנית ניתן לפנות למוקד בטלפון 6718*. המוקד פעיל בימים א'-ה', בין השעות 08:00-17:00.
האחות זמינה למטופלים בימים א-ה בין השעות 08:00-20:00 וביום ו' בין השעות 08:00-12:00.

 IL-HUM-220011 | November 2022