Skip to main content

קלטרה / KALETRA

קלטרה מיועדת בשילוב עם תכשירים אנטי-רטרוויראליים אחרים, לטיפול בנשאות של נגיף ה - HIV1.

מידע על התרופה

חומרים פעילים

קלטרה 200 מ"ג/50 מ"ג טבליות:

לופינביר (lopinavir)  200 מ"ג

ריטונביר (ritonavir) 50 מ"ג

התוויה רפואית 

קלטרה מיועדת בשילוב עם תכשירים אנטי-רטרוויראליים אחרים, לטיפול בנשאות של נגיף ה - HIV1.

צורת מינון

טבליות מצופות 

אריזות משווקות

בקבוק של 120 טבליות מצופות

סל הבריאות והרחבות

כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית

מידע לרופא ולמטופל

לצפייה בעלונים לצרכן ולרופא באתר משרד הבריאות


IL-ABBV-200058