Skip to main content

נורויר / NORVIR

התרופה נורויר ניתנת לבדה או בשילוב עם תרופות אנטי-HIV אחרות לצורך שליטה בזיהום HIV.

מידע על התרופה

חומרים פעילים

ריטונאויר (Ritonavir) 100 מ"ג

התוויה רפואית 

התרופה נורויר ניתנת לבדה או בשילוב עם תרופות אנטי-HIV אחרות לצורך שליטה בזיהום HIV.

צורת מינון

טבליות מצופות

אריזות משווקות

נורויר 100 מ"ג- 30 טבליות מצופות

סל הבריאות והרחבות

כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית

מידע לרופא ולמטופל

לצפייה בעלונים לצרכן ולרופא באתר משרד הבריאות

IL-ABBV-200058