Skip to main content

רינבוק / RINVOQ

רינבוק הינה תרופה לטיפול בדלקת מפרקים שיגרונית (RA), דלקת מפרקים ספחתית (PsA), דלקת חוליות מקשחת (AS) ודלקת עור אטופית (AD).

מידע על התרופה

חומרים פעילים

אופדסיטיניב כהמיהדרט (Upadacitinib as hemihydrate) 15 מ"ג
אופדסיטיניב כהמיהדרט (Upadacitinib as hemihydrate) 30 מ"ג

התוויה רפואית 

 

רינבוק מיועד לטיפול ב:

    דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis) בינונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק כטיפול יחיד או בשילוב עם מתוטרקסאט  (methotrexate). 

    דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic Arthritis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק כטיפול יחיד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).

    דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing Spondylitis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל.

    דלקת עור אטופית (Atopic Dermatitis) בינונית עד חמורה במבוגרים ומתבגרים בגילאי 12 ומעלה אשר מועמדים לטיפול סיסטמי.

     קוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis) בינונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי קודם.

צורת מינון


טבליות לשחרור ממושך

אריזות משווקות


רינבוק 15 מ"ג- 28 טבליות לשחרור ממושך

רינבוק 30 מ"ג- 28 טבליות לשחרור ממושך

סל הבריאות והרחבות


כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית של דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים ספחתית, דלקת חוליות מקשחת, ודלקת עור אטופית 


מידע לרופא ולמטופל

לצפייה בעלונים לצרכן ולרופא באתר משרד הבריאות


מידע על המחלה

סרטוני מומחים על דלקת מפרקים שגרונית

תכנית תמיכה למטופלים -  AbbVie Care

שאלות על אופן נטילת רינבוק ועל ניהול המחלה ניתן להפנות למוקד אבווי קר בטלפון 6718*
המוקד פעיל בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00

  IL-RNQD-220017 | August 2022