Skip to main content

סבורן / SEVORANE

סבורן (Sevoflurane) 100% הינה תרופה המיועדת להשראה ותחזוקה של הרדמה כללית במבוגרים ובילדים במהלך ניתוח.

מידע על התרופה

חומרים פעילים

סבופלורן (Sevoflurane) 100%

התוויה רפואית 

התרופה מיועדת להשראה ותחזוקה של הרדמה כללית במבוגרים ובילדים במהלך ניתוח.

צורת מינון

נוזל לאנהלציה 

אריזות משווקות

  בקבוק המכיל 250 מ"ל 

סל הבריאות והרחבות

כלול בסל הבריאות בהתאם להתוויה הרפואית

מידע לרופא ולמטופל

לצפייה בעלונים לצרכן ולרופא באתר משרד הבריאות

מידע על המחלה

סרטוני מומחים בנושא ניתוח והרדמה

IL-ABBV-200058