אנו מחוייבים להנגיש את המדע המתקדם ביותר לחולים בכל רחבי העולם