Skip to main content

תחום הגסטרואנטרולוגיה ב-AbbVie

אנו פועלים לקידום סטנדרט הטיפול בתחום הגסטרואנטרולוגיה כבר למעלה מעשר שנים. המומחיות וההתמדה שלנו יחד עם החתירה לחדשנות יוצרים עתיד טוב יותר לחולים.

מורשת של חדשנות בתחום

נקטנו בצעדים פורצי דרך בטיפול במחלות מעי דלקתיות (IBD), במטרה לסייע למטופלים להשיג איכות חיים טובה יותר. אך עדיין לא הסתיימה המלאכה. אנו בחתירה מתמדת לשפר את ההבנה של צרכי המטופלים ונמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק איתם ועם הצוות הרפואי על מנת לשפר את איכות הטיפול במחלות אלו.

לא משאירים אף מטופל מאחור

ככל שנלמד יותר אודות פתופיזיולוגיה וניהול מיטבי של מחלות, נוכל להציב יעדים מתקדמים יותר להתמודדות עם מחלות המעי הדלקתיות מעבר לסימפטומים עצמם. קידום דרכי טיפול יעילות הוא חיוני לשינוי מהלך המחלה.

פתרונות לצרכים שטרם נענו

כרגע יש לנו מעל 30 ניסויים פעילים או מתוכננים במחלות מעי דלקתיות. דרך המחקר, ההתאמה והחדשנות, AbbVie שואפת להגיע לפתרון ארוך טווח למען החולים במחלות מעי דלקתיות.

השותפים שלנו

אנו שותפים פעילים בהתמודדות עם אתגרים עולמיים של ניהול מחלות מעי דלקתיות. יחד עם שותפנו, אנו שואפים לסייע בשיפור איכות הטיפול  באמצעות הדרכה בנושא טיפול מכוון מטרה (T2T), הדגמת השפעתו הקלינית והכלכלית, והחדרת סטנדרט ניטור לא פולשני לרוב מסלולי המפתח.

IL-IMMG-200038 | August 2021