Skip to main content

אונקולוגיה

אנו מחויבים לקידום המחקר והטיפול במחלות סרטן שונות, ומשקיעים בטכנולוגיות וגישות חדשות להתמודדות עם סוגי סרטן נפוצים.

מתמודדים עם האתגרים באונקולוגיה

סרטן היא "מחלה חכמה". היא מתפתחת, משתנה, וממשיכה לאתגר את הצוותים המקצועיים העוסקים במחקר ופיתוח טיפולים להתמודד איתה. אנו משתפים פעולה עם קבוצה בלתי רגילה של מדענים, רופאים, עמיתים מהתעשייה וחולים במטרה להמשיך ולשפר בהתמדה את הבנתנו בתחום. מזה למעלה משני עשורים, המדענים והחוקרים שלנו פועלים למצוא פריצות דרך חדשות ולהאיץ את שיפור אופן הטיפול במחלות סרטן שונות.  

Last updated Feb 2021 |  IL-VEN-210002