Skip to main content

מֵעֵבֶר לתרופה

כאן תמצאו את המידע שצריך לדעת והסיפורים שצריך לספר. סיפורים על מדע ומחקר, חוקרים ומטופלים הפועלים למען עתיד בריא יותר.