Skip to main content

מדיניות הפרטיות של AbbVie ברשת

תאריך עדכון: 18.5.2022

הודעת הפרטיות המקוונת והצהרת קבצי העוגיות (Cookies) ("הודעת פרטיות") מסבירה כיצד אבווי ביופארמה בע"מ ("AbbVie"), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, מטפלת בנתונים אישיים שהיא אוספת ומקבלת ממשתמשים באמצעות טפסים, אתרי אינטרנט, אתרים ניידים, יישומים ניידים ושירותים דיגיטליים ובלתי מקוונים אחרים שנשלטים על ידי AbbVie, ומפנים להודעת הפרטיות הזאת (יחד להלן:  "שירותי" AbbVie).

תמצית

סעיף תמצית זה מספק סקירה קצרה של הודעת הפרטיות שלנו. אנא קרא את הודעת הפרטיות המלאה להלן לקבלת מידע מפורט יותר.
 
המידע שאנו אוספים
AbbVie אוספת את סוגי המידע הבאים באמצעות שירותי AbbVie:
• מידע שאתה מספק. מידע אישי, לרבות מידע רפואי שאתה מספק בעת ההרשמה למוצרים ולשירותים שלנו, באמצעות תגובה לשאלונים או לסקרים או ביצירת קשר עם שירות הלקוחות של AbbVie.
• מידע שנאסף באופן אוטומטי. ייתכן ונאסוף באופן אוטומטי כתובת ה-IP שלך ומידע שאינו מזהה לגבי השימוש שלך בשירותי AbbVie.
• מידע שנאסף ממקורות אחרים. ייתכן שנשלב מידע אודותיך משירותי AbbVie עם מידע שנאסף במצב לא מקוון או עם מידע מגורמים חיצוניים.
 
כיצד אנו משתמשים במידע שלך
AbbVie משתמשת במידע שאנו אוספים למספר מטרות, בעיקר:
• כדי לספק לך את התוכניות, המוצרים ואת השירותים שביקשת.
• כדי להתאים אישית ולשפר את החוויה שלך בשירותי AbbVie.
• כדי לשפר באופן כללי את המוצרים שלנו ואת שירותי AbbVie ומטרות עסקיות לגיטימיות אחרות.
• כדי להציע לך הצעות, עדכונים, חומרים שיווקיים, הזמנות למפגשים וכנסים, בהתאם להוראות הדין.
אנו מספקים מידע נוסף בהודעת פרטיות זו אודות:
• השלכות של אי מסירת מידע אישי.
• אותות "אל תעקוב".
• שמירת מידע.
 
מתי אנו משתפים את המידע שלך?
AbbVie לא מוכרת או חושפת את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, למעט:
• לשותפים ולספקי שירות חיצוניים, לרבות ספקי דיוור, מפיצים וסוכנים, לצורך אספקת שירותים ומידע באתרים שלנו, לרבות שיווק מקוון ופרסום, ותמיכה בפעולות העסקיות שלנו, אספקת מוצרים ו/או שירותים שרכשת מ-AbbVie. אנו דורשים מגורמים אלה לטפל במידע האישי באמצעות סעיפי פרטיות ואבטחה מתאימים בחוזה ובהתאם להודעת פרטיות זו.
• אנו נהיה עשויים להעביר את המידע האישי אודותיך לחברה אחרת בקשר למכירה, עסקת השקעה או להעברה של פעילות לרבות קווי המוצרים או המחלקות שלנו, הכולל את השירותים הניתנים דרך אחד או יותר משירותי  AbbVie.
• לרשויות רגולטוריות או ככל שיידרש מ-AbbVie כדי לקיים חובות ודרישות משפטיות.
 
עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות
אנו עשויים להשתמש בקבצי עוגיות (cookie) ובטכנולוגיות דומות כדי לסייע במתן שירותי AbbVie ולהציע לך חוויית משתמש מותאמת אישית וכן מוצרים ושירותים מותאמים אישית.
 
אפשרויות שיווקיות
יש לך שליטה על האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי אודותיך לשיווק ישיר. הנך רשאי בכל עת לבקש מאתנו להפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלך לשיווק ישיר ו/או להסירך מרשימות תפוצה.
 
הזכויות שלך
יש לך זכויות מסוימות לבקש גישה, תיקון, העברה, מחיקה של המידע האישי אודותיך, בהתאם לחוק החל, וכן לחסום או לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי אודותיך, לרבות עיבוד המידע האישי שלך באמצעות אמצעים אוטומטיים בלבד.
 
אבטחה
AbbVie מפעילה אמצעי בקרה ואמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן ולאבטח את המידע האישי, אבל כאשר אתה משתף מידע אישי באינטרנט תמיד ישנו סיכון שגורם שלישי לא מורשה יוכל לקבל גישה למידע שלך.
 
קישורים לאתרים אחרים
הודעה זו אינה חלה על שירותי AbbVie שאינם מקושרים להודעת פרטיות זו, או לאתרים של צדדים שלישיים אליהם שירותי AbbVie עשויים לספק קישור.
 
גישה לאתרים שלנו באופן גלובלי
על העברה של מידע אישי בין אבווי ביופארמה בע"מ לחברת האם שלה, .AbbVie Inc שבארצות הברית ולחברות קשורות אחרות, חל הסכם העברת הנתונים בין חברות קשורות.
 
שינויים בהודעת הפרטיות שלנו
בדוק את הודעת הפרטיות הזאת באופן קבוע, שכן אנו עשויים לשנות או לעדכן חלקים מהודעת פרטיות זו מעת לעת, בכפוף לדרישות ההסכמה וההודעה החלות. כל השינויים יפורסמו באופן מידי בדף זה ובליווי תאריך תוקף חדש בראש דף זה.
 
איך לפנות אלינו?
תוכל לפנות אלינו בכל עת אם יש לך שאלות בנוגע להודעת פרטיות זו או למידע האישי אודותיך שאנו אוספים.
 
הודעת פרטיות מקוונת והצהרת קבצי עוגיות (Cookies) של AbbVie
בתוקף מיום 9 בנובמבר, 2019
 
הודעת הפרטיות המקוונת והצהרת קבצי העוגיות (Cookies) ("הודעת פרטיות") מסבירה כיצד אבווי פארמה בע"מ ("AbbVie") בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, מטפלת במידע אישי (כהגדרתו להלן) שהיא אוספת ומקבלת ממשתמשים באמצעות טפסים, אתרי אינטרנט, אתרים ניידים, יישומים ניידים ושירותים דיגיטליים ובלתי-מקוונים אחרים שנשלטים על ידי AbbVie ומפנים להודעת הפרטיות הזאת (יחד להלן: "שירותי AbbVie").
 
I. סוגי מידע שאנו אוספים באופן מקוון
 

למטרות הודעת פרטיות זו, "מידע אישי" פירושו כל הנתונים הקשורים אליך כאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי. דוגמאות למידע אישי כוללות שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. כאשר נתונים אלה משולבים עם נתוני מצב הבריאותי או הרפואי, אנו מתייחסים למידע שהתקבל כ"מידע רפואי". אנו אוספים את ההמידע הרפואי אודותיך באמצעות שירותי AbbVie בלבד, עם הסכמתך או אם נדרש על פי חוק.

מידע שאתה מספק
אין צורך להירשם לשירות או לתוכנית כדי לקבל את מרבית המידע הזמין באמצעות שירותי AbbVie. עם זאת, חלק מהתוכן שלנו זמין רק למשתמשים רשומים או מזוהים ותידרש להגדיר פרופיל או לספק נתונים ספציפיים על עצמך על מנת שיסופק לך את השירות.

מידע אישי שאתה מוסר במהלך ההרשמה או בתגובה לשאלונים
AbbVie  אוספת מידע אישי, לרבות מידע רפואי, שאתה מספק בשירותי ,AbbVie לדוגמה, באמצעות טופס ההרשמה לתוכניות ולשירותי AbbVie, כדי לקבל מידע ומוצרים שיווקיים, ליצור קשר עם שירות הלקוחות של AbbVie או להשיב לשאלונים או לסקרים של AbbVie. הדבר כולל:

• שם

• פרטי קשר כגון כתובתך, מספר טלפון או כתובת דוא"ל

• נתוני רישום כגון שם המשתמש והסיסמא שלך

• נתונים בנושאי בריאות, ביטוח ודמוגרפיה, בכפוף להסכמה שלך, בהקשר של תוכנית תמיכה בחולה, סקר או שאלון

• הכנסות ונתונים דמוגרפיים, בכפוף להסכמתך הנדרשת, כאשר אתה מבקש סיוע כספי עבור אחד ממוצרינו

• נתוני שכר, בכפוף להסכמתך במידת הצורך, כאשר תספק שירות ל- AbbVie מתוקף היותך מומחה בתחום הרפואה

• נתוני תעסוקה, חינוך ונתוני רקע אחרים כאשר אתה שואל על אפשרויות תעסוקה ב-AbbVie

• נתוני מקצועיות, ניסיון קליני ופרטי השכלה, כאשר אתה משתתף בתוכנית ממומנת על ידי ,AbbVie מחקר או סקר במסגרת היותך מומחה בתחום הרפואה

מידע אישי שמסרת במהלך קשר אחר עם AbbVie 
אתה יכול ליצור קשר עם AbbVie כדי לשאול שאלות, לדון בחששות שלך, או לדווח על בעיות בנוגע למוצרים שלנו. אם אתה מתקשר או מבקש מידע מ- AbbVie ייתכן שתתבקש לספק את פרטי הקשר שלך וכן את כל המידע הרפואי ו/או ה המידע האישי הרלוונטי לבקשתך.

מידע שניתן לאסוף באופן אוטומטי
כאשר אתה משתמש בשירותי AbbVie, אנו עשויים גם לאסוף נתוני שימוש ומיכשור מסוימים באופן אוטומטי, כמתואר להלן. אנו עשויים לשמור את כתובת פרוטוקול האינטרנט ("IP") של המחשב או מכשיר אלקטרוני אחר כאשר אתה מבקר בשירותי AbbVie . כתובת ה-IP מזהה את ההתקן האלקטרוני בו אתה משתמש כדי לגשת לאתרים, דבר המאפשר לנו לשמור על תקשורת עם המחשב שלך כאשר אתה עובר בין שירותי AbbVie ולהתאים אישית את התוכן. עם זאת, שים לב שאיננו מחשיבים את סוג הנתונים הזה כמידע אישי, אלא אם ניתן לקשר אותם אליך כאדם, או כאשר החוק החל קובע אחרת.

מידע שנאסף ממקורות אחרים
אנו עשויים לשלב מידע אודותיך מביקור באחד משירותי AbbVie ומידע הנוגע אליך מביקור בשירותי AbbVie אחרים. אנו עשויים גם לשלב  מידע אודותיך שנאסף באמצעות שירותי AbbVie באופן לא מקוון, עם מידע שסופק לנו על ידי צדדים שלישיים.

 

II. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך 
 

אנו משתמשים במידע האישי אודותיך כדי לספק לך את השירותים שאתה מבקש, לתקשר עמך, לשפר את השימוש שלך בשירותי AbbVie ולשפר באופן כללי את המוצרים והשירותים שלנו וכן למטרות עסקיות לגיטימיות אחרות, כפי שמתואר בפירוט רב יותר להלן.

אספקת מוצרים, שירותים ותוכניות שאתה מבקש
אם תבחר להירשם לאחד השירותים שלנו, נשתמש במידע האישי שאתה מספק באמצעות שירותי AbbVie כדי לענות על השאלות שלך, לספק לך את השירותים והמוצרים שאתה מבקש, להציע חוויית לקוח אופטימלית, לבצע את ההתחייבויות החוזיות שלנו ו/או על בסיס הסכמתך.

שיווק
כמו כן, תוכל לבחור לקבל מידע שיווקי מ- AbbVie כגון הצעות למוצרים או לשירותים של AbbVie, הזמנות להשתתף בסקרים אודות השירותים והמוצרים שלנו, או הודעות והצעות אחרות, כגון הזמנות למפגשים או כנסים. במקרים כאלה, נשתמש בפרטי הקשר שלך ובמידע אישי אחר כדי לשלוח לך מידע שיווקי, בהתאם להוראות הדין. אתה יכול לבחור שלא לקבל מידע שיווקי באופן המצוין בהודעת השיווק הרלוונטית, וכפי שמפורט להלן.

חוויית משתמש מותאמת אישית
המידע האישי שאתה מספק עשוי לשמש ליצירת הצעות, מידע או שירותים מותאמים אישית המותאמים לתחומי העניין ולהעדפות שלך. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בכתובת ה-IP שלך ובנתונים שאנו משיגים באופן אוטומטי דרך השימוש בקבצי עוגיות (Cookies) או בטכנולוגיות מעקב דומות כדי להפוך את שירותי AbbVie לקלים יותר לשימוש ולניווט וכן להתאמה אישית של התוכן המסופק על ידי שירותי AbbVie, באמצעות צפייה מראש של המידע והשירותים שעשויים לעניין אותך. במקרים מסוימים, אנו אוספים מידע זה על פי הסכמתך. במקרים אחרים, אנו אוספים מידע זה עבור האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו כדי לטייב ולהתאים אישית חוויית המשתמש.

שיפור העסק והמוצרים
כדי לגלות עובדות חדשות שיכולות לעזור ל-AbbVie להבין טוב יותר את צורכי הלקוחות ולעזור לשפר, לפתח ולהעריך את שירותי המוצר, התכניות והטיפולים, AbbVie  מנתחת את המידע שסיפקת עבור האינטרס העסקי הלגיטימי שלה לשיפור העסקים והמוצרים.

ניתוח שירותים ושיפורם
אנו עשויים להשתמש במידע שאתה מספק ובמידע שאנו אוספים באופן אוטומטי אודות השימוש שלך בשירותי AbbVie, כדי לנטר דפוסי תעבורה והעדפות משתמשים, לטובת האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו לשיפור, ניתוח וטיוב של שירותי AbbVie.

עניינים אחרים
ההשלכות של אי מסירת מידע אישי
אינך נדרש על פי חוק לספק את כל המידע האישי המפורט בהודעת פרטיות זו כדי להשתמש בשירותי AbbVie או לקיים איתנו קשר במצב לא מקוון, ומסירת המידע נעשית על בסיס רצונך והסכמתך, אך פונקציות מסוימות עשויות שלא להיות זמינות אם לא תספק מידע אישי מסוים. אם לא תספק מידע אישי מסוים, ייתכן שלא נוכל להגיב לבקשתך, לבצע התקשרות עמך או לספק לך שיווק שאנו מאמינים שתמצא בעל ערך.

אותות "אל תעקוב" (DNT) 
בהינתן השיטות השונות של ארגונים המציעים דפדפנים ובהינתן המחסור בתקן אחיד בשוק, אנו לא מגיבים בשלב זה לאותות DNT.

שמירת מידע אישי
בדרך כלל אנו שומרים מידע אישי הקשור לפעילויות שיווקיות כל עוד אתה מסכים לקבל מאתנו הודעות שיווקיות, ועל פי בקשה אנו מוחקים מידע זה בהתאם לחוק החל, אלא אם יש לנו עילה חוקית אחרת לשמירת המידע האישי. מידע אישי שאנו אוספים ומעבדים למטרות אחרות שתוארו לעיל, אנו בדרך כלל שומרים לא יותר מאשר במשך התקופה הנחוצה כדי למלא את המטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו וככל שנדרש כדי לקיים זכויות והתחייבויות הקשורות למס, תאגידים, ציות וליטיגציה וזכויות והתחייבויות משפטיות אחרות.

 

III. מתי אנו חולקים את המידע אודותיך עם צדדים שלישיים
 

אנו חולקים את המידע אישי אודותיך עם צדדים שלישיים רק בהתאם לחוק החל, וכמתואר להלן. איננו מוכרים או משכירים מידע אישי לצדדים שלישיים למטרות שיווקיות שלהם.

פרסומי צד שלישי ופרסום התנהגותי מקוון
אתה עשוי לקבל פרסומות מקוונות של מוצרים ושירותים של AbbVie באתרי אינטרנט של צד שלישי ושירותים מקוונים המותאמים לך, לדוגמה, על בסיס מידע שאתה מספק ל- AbbVie או לאתר אינטרנט של צד שלישי בו אתה מבקר, או על בסיס פעילות הגלישה, הרכישות או תחומי העניין שלך. סוגים אלה של פרסומות מקוונות עשויים להופיע במספר מקורות, כגון אלה:

• אנו עשויים לשתף עם ספקי שירות הפרסום שלנו את המידע הלא-מזהה שקיבלנו מקבצי עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות בשירותי AbbVie.

• חלק משירותי AbbVie משתתפים בפרסום התנהגותי מקוון (פרסום זה לעתים מכונה פרסום ממוקד או פרסום מבוסס-עניין). שותפי שיווק הרשת שלנו עשויים לשים ולהשתמש בקבצי עוגיות (Cookies) באתרי אינטרנט של AbbVie ובאתרים אחרים של ספקים חיצוניים, כדי לאסוף מידע אודות פעולותיך וכדי לספק לך פרסומות מקוונות המבוססות על תחומי העניין שלך.

חברות קשורות, מוכרים וספקים
יש לנו קשרים עם מספר מוכרים וספקים שונים, כולל החברות הקשורות שלנו, ספקי דיוור, חברות אחסון מידע, מפיצים וכיו"ב, המסייעים לנו להפעיל את העסק שלנו, ושעבורם ייתכן שיהיה צורך בגישה למידע האישי אודותיך במהלך מתן שירותים ל- AbbVie,  אנו לא נאשר לגורמים הללו להשתמש במידע האישי אודותיך לכל מטרה שאינה קשורה לעסקים ולפעילות של AbbVie, ואנו מחייבים אותם להשתמש במידע האישי אודותיך שנאסף באמצעות שירותי AbbVie  באמצעות סעיפי פרטיות ואבטחה בחוזה, המותאמים להודעת פרטיות זו.

אתרים עם מיתוג משותף
אנו עשויים לעבוד יחד עם חברות אחרות כדי לספק לך תוכן או שירותים על בסיס משותף או "מיתוג משותף". באתר עם מיתוג משותף, תוכלו לראות על המסך גם את הלוגו של AbbVie וגם את הלוגו של השותף למיתוג המשותף. כדי לגשת לשירותים הזמינים באתר עם מיתוג משותף, ייתכן שיהיה עליך להשלים טופס הרשמה מקוון חדש, והמידע מרישום זה עשוי להיות משותף עם שותפי המיתוג המשותף של AbbVie. עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות הספציפית של שותפי המיתוג המשותף שלנו, שכן היא עשויה להיות שונה במובנים מסוימים משלנו. קריאת מדיניות זו תסייע לך לקבל החלטה מושכלת לגבי השאלה אם לספק את המידע אודותיך לאתר מסוים.

דוחות מוצרים
אם תיצור קשר עם AbbVie אודות החוויה שלך באמצעות אחד השירותים או המוצרים שלנו, אנו עשויים להשתמש במידע שאתה מספק בהגשת דוחות לרגולטורים של התעשייה, וכפי שנדרש מאיתנו על פי חוק. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע כדי ליצור קשר עם הרופא שסיפק לך את המרשם כדי לבדוק ולוודא אירועים בלתי צפויים הקשורים לשימוש במוצרים שלנו.

זכויות וחובות משפטיות
בנסיבות מוגבלות מסוימות, ייתכן שיהיה על AbbVie למסור את פרטיך האישיים כדי לקיים מחויבות או דרישה משפטיות, כגון היענות לחובת דיווח לרשויות הרגולטוריות בנוגע לבטיחות המוצרים התרופתיים שלנו, או בקשר למכירה או להעברה של הפעילות שלנו או של אחד מקווי המוצרים או המחלקות שלנו, הכוללים את השירותים הניתנים דרך אחד או יותר משירותי AbbVie. במקרים כאלה, אנו ננקוט בצעדים כדי להגן על המידע האישי אודותיך ככל האפשר. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש ב במידע האישי אודותיך כדי למצות את זכויותינו אל מול משתמשים המפרים את הכללים שלנו או העוסקים בהתנהגות שאינה חוקית או מזיקה לאחרים או לרכושם של אחרים.

אנו עשויים גם לשתף את המידע האישי אודותיך עם כל רוכש תאגידי או אפשרי במידה המותרת על-פי חוק כחלק מכל מיזוג, רכישה, מכירה של נכסי חברה, או מעבר לספק שירות אחר, כמו גם באירוע של חדלות פירעון, פשיטת רגל או כינוס נכסים שבו יועבר המידע האישי כנכס של AbbVie.

ניתן להשיג מידע נוסף על זהותם של צדדים שלישיים אלה על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל- privacyoffice@abbvie.com.

 

IV. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחר
 

כמו כן, אנו אוספים מידע אודות השימוש שלך בשירותי AbbVie באמצעות מעקב אחר טכנולוגיות כגון קבצי עוגיות  (Cookies)ואותות אינטרנט. המילה "Cookie" היא קוד מספרי ייחודי המועבר למחשב שלך כדי לעקוב אחר האינטרסים וההעדפות שלך וכיצד לזהות אותך כמבקר חוזר. "אות אינטרנט" הוא תמונה גרפית שקופה הממוקמת באתר אינטרנט, בדואר אלקטרוני או בפרסומת המאפשרת ניטור של דברים כגון פעילות משתמש ותעבורה באתר האינטרנט. טכנולוגיות אלה מסייעות לזכור את ההעדפות שלכם ומאפשרות לנו להביא לכם את התוכן והתכונות שעשויים להיות מעניינים על בסיס נתוני "clickstream" המציגים את הפעילויות הקודמות שלכם בשירותי AbbVie.

כיצד אנו משתמשים בעוגיות
אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookies) כדי לספק לאתר שלנו, למוצרים ולשירותים שלנו, מידע על השימוש שלך באתר האינטרנט , כדי לשפר את החוויה האישית שלך, וכדי להבין את תבניות השימוש כדי לשפר את האתר, המוצרים והשירותים שלנו. אנו גם מאפשרים לשותפים מהימנים מסוימים לשים קבצי עוגיות (Cookies) באתר שלנו, כדי לאסוף מידע על הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן על פני אתרי אינטרנט שונים שאתה מבקר בהם, כפי שמפורט בסעיף .VIII מידע זה משמש כדי לספק פרסום המותאם לתחומי העניין שלך באתרי אינטרנט בהם אתה מבקר, הידוע גם כפרסום מבוסס-עניין, ולנתח את האפקטיביות של פרסום כזה.

העוגיות באתר שלנו מחולקות באופן כללי לקטגוריות הבאות:

-עוגיות הכרחיות לחלוטין: אלה דרושות לצורך הפעלת האתר שלנו. הן כוללות, לדוגמה, קבצי עוגיות המאפשרים לך להיכנס לאזורים מאובטחים. קבצי עוגיות אלה הם קבצי הפעלה שנמחקים בעת סגירת הדפדפן.

-עוגיות אנליטיות/ביצועים: אלה מאפשרות לנו להכיר ולספור את מספר המשתמשים באתר שלנו ולהבין כיצד משתמשים כאלה מנווטים דרך האתר שלנו. הדבר מסייע לשפר את האופן שבו האתר שלנו עובד, למשל, על ידי הבטחה כי משתמשים יכולים למצוא את מה שהם מחפשים בקלות. עוגיות אלה הן קבצי הפעלה, אשר נמחקים בעת סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בכלי Google Analytics וביכולתך לראות להלן כיצד לשלוט על השימוש בעוגיות באמצעות כלי זה.

-עוגיות פונקציונליות: אלה נועדו לשפר את הביצועים של האתר שלנו ולהפוך אותו לקל לשימוש עבורך. לדוגמה, קבצי עוגיות משמשים לזכור כי ביקרת באתר בעבר וביקשת להישאר מחובר למערכת. עוגיות אלה מהוות קבצים קבועים, משום שהם נשארים על המכשיר שלך לשימוש במהלך הביקור הבא באתר האינטרנט שלנו. באפשרותך למחוק קבצי עוגיות אלה באמצעות הגדרות הדפדפן.

-עוגיות מיקוד: אלא מתעדות את הביקור שלך באתר האינטרנט שלנו, את הדפים שבהם ביקרת, את הקישורים שלחצת עליהם, כדי לזהות אותך כמבקר קודם וכדי לעקוב אחר הפעילות שלך באתר האינטרנט ובאתרים אחרים שבהם אתה מבקר. עוגיות אלה מהוות קבצי עוגיות קבועים, משום שהם נשארים על המכשיר שלך לשימוש במהלך הביקור הבא באתר האינטרנט שלנו. באפשרותך למחוק קבצי עוגיות אלה באמצעות הגדרות הדפדפן. ראה להלן פרטים נוספים על האופן בו ניתן לשלוט בקבצי עוגיות של צד שלישי.

האפשרויות העומדות לרשותך אם אינך מעוניין בקבצי עוגיות במחשב שלך
באפשרותך לבדוק את הגדרות דפדפן האינטרנט שלך, בדרך כלל תחת הסעיפים "עזרה" או "אפשרויות אינטרנט", כדי לבחור בחירות בנושא קבצי עוגיות מסוימים. אם תבטל או תמחק קבצי עוגיות מסוימים בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך, ייתכן שלא תוכל לגשת או להשתמש בפונקציות או בתכונות חשובות של אתר זה, וייתכן שתידרש להזין מחדש את פרטי הכניסה שלך.

כדי ללמוד עוד על השימוש בקבצי עוגיות ב-Google analytics ועל הבחירות בנוגע לעוגיות כאלה, בקר ב- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

כדי ללמוד עוד על קבצי עוגיות מסוימים המשמשים לפרסום מבוסס-עניין על ידי צדדים שלישיים, כולל באמצעות מעקב חוצה-מכשירים, וכן בעניין ביצוע בחירות מסוימות לגבי עוגיות כאלה, בקר ב- allaboutcookies.org בהגדרות המכשיר שלך.

מעקב נייד
חלק מהשירותים של AbbVie מוצעים גם כיישומים ניידים או כאתרים ניידים שבהם באפשרותך להשתמש במכשיר הנייד שלך. אם אתה משתמש במכשיר נייד כדי לגשת ולהשתמש בשירותי AbbVie, ייתכן שנאסוף את הנתונים הבאים, הספציפיים לנייד, בנוסף לנתונים האחרים המתוארים לעיל: מזהה מכשיר או פרסום, סוג מכשיר, סוג חומרה, כתובת בקרת גישה למדיה (MAC), מספר הזיהוי הבינלאומי של המכשיר ("IMEI"), גירסת מערכת ההפעלה שלך, הפלטפורמה המשמשת כדי לגשת או להוריד את שירות AbbVie (למשל Google, Apple, Amazon, Windows ) נתוני מיקום ונתוני שימוש במכשיר שלך ובשירותי AbbVie.

 

V. אפשרויות שיווק
יש לך שליטה בשימוש שלנו במידע האישי אודותיך לצורכי שיווק. אם אינך מעוניין עוד לקבל תקשורת שיווקית, להישאר ברשימת דיוור שאליה נרשמת לפני כן, או לקבל כל תקשורת שיווקית אחרת, באפשרותך לבחור לא לקבל תקשורת כזו בכל עת. אנא לחץ על הקישור לביטול המנוי או פנה אלינו לכתובת כמפורט בהודעה הרלוונטית או פנה אלינו כמפורט להלן.

 

VI. הזכויות שלך
תוכל לפנות אלינו בכל עת אם יש לך שאלות בנוגע להודעת פרטיות זו או למידע האישי שאנו אוספים עליך. תחת חוק הגנת הפרטיות החל, ייתכן שתהיה זכאי לבקש גישה ל- ו/או לתקן, לחסום או למחוק את המידע האישי אודותיך, לבצע תקשורת לגורם אחר, לבטל את הסכמתך בכל עת (הדבר אינו משפיע על פעולות עיבוד קודמות) או להתנגד לכל שימוש במידע אישי. בפרט, יש לך את הזכות להתנגד בכל עת לשימוש שלנו במידע אישי למטרות שיווקיות ישירות, ולמטרות אחרות מסוימות. אם AbbVie לא תוכל לספק את המידע המבוקש או לבצע את השינוי שאתה מבקש, תקבל את הנימוקים להחלטה כזו. בהתאם לדין החל, ייתכן שתהיה זכאי גם להגיש תלונה לרשות הגנת הגנת הפרטיות במדינתך. עם זאת, שים לב שאנו עשויים לשמור על מידע אישי מסוים כנדרש או מותר על-פי החוק החל. אנא הגש בירורים בנושאי הפרטיות שלך כאן.

 

VII. אבטחת מידע
AbbVie  מקפידה על אמצעי ביטחון טכניים, מנהליים, ארגוניים ופיזיים ועל בקרה לאבטחת כל מידע אישי שנאסף באמצעות שירותי AbbVie, עם זאת, תמיד יש סיכון שגורם שלישי לא מורשה יוכל ליירט שידור באינטרנט, או שמישהו ימצא דרך לסכל את מערכות האבטחה שלנו. אנו מפצירים בכם לנהוג בזהירות בעת שידור נתונים אישיים דרך האינטרנט, במיוחד בכל הקשור למידע הקשור לבריאות. לא ניתן להבטיח שצדדים שלישיים לא מורשים לא ישיגו גישה למידע אישי אודותיך; לכן, בעת מסירת מידע אישי לשירותי AbbVie עליך לשקול גם את היתרונות וגם את הסיכונים.

 

VIII. קישורים לאתרים של צד שלישי וליישומי Plug-in של מדיה חברתית
הודעת פרטיות זו אינה חלה על שירותי AbbVie שאינם מקושרים להודעת פרטיות זו, או על אתרי אינטרנט של ספקים חיצוניים שאליהם שירותים אלה יכולים לקשר. שירותי AbbVie עשויים להשתמש בתוספי מדיה חברתיים (למשל, כפתור "אהבתי" בפייסבוק, וכפתור "שתף לטוויטר") כדי לאפשר לך לשתף מידע בקלות עם אחרים. כאשר אתה מבקר בשירותי AbbVie, המפעיל של הרשת החברתית יכול להציב קובץ עוגיה (Cookie) במחשב או בהתקן אלקטרוני אחר המאפשר למפעיל לזהות אנשים שביקרו בעבר באתר שלנו. אם התחברת לאתר האינטרנט של המדיה החברתית (לדוגמה, טוויטר או פייסבוק) תוך שימוש בשירותי AbbVie, תוסף המדיה החברתית מאפשר לאתר האינטרנט של המדיה החברתית לקבל מידע שביקרת את שירות AbbVie תוסף המדיה החברתית מאפשר גם לאתר האינטרנט של המדיה החברתית לשתף מידע אודות פעילויותיך בשירות שלנו עם משתמשים אחרים באתר האינטרנט של המדיה החברתית. הגדרות שיתוף אלה מנוהלות על-ידי אתר המדיה החברתית וכפופות למדיניות הפרטיות שלו.

 

IX. גישה לאתרים שלנו באופן גלובלי
אתר זה שייך ומופעל על ידי אבווי ביופארמה בע"מ אך המידע שאתה מספק, כוללהמידע האישי אודותיך עשוי להיות נגיש גם לחברות הקשורות אלינו, למוכרים ולספקים שלנו במדינות אחרות, ואם אתה מבקר באתר זה ממדינה מחוץ לארצך, התקשורת איתנו בהכרח תביא להעברת מידע בין גבולות מדינתיים. הנתונים האישיים עשויים להיות מועברים לחברת האם שלנו, .AbbVie Inc שבארצות הברית, או לסניפים אחרים של החברה, שאינם בהכרח יכולים לספק רמת הגנה למידע אישי המקבילה לזוהניתנת במדינתך. כרתנו עם .AbbVie Inc  הסכם העברת נתונים בין-חברות קשורות של AbbVie המכסה את כל ההעברות של המידע האישי בין החברות הקשורות ל- AbbVie ברחבי העולם, כדי להבטיח את ההגנה הנאותה על המידע האישי אודותיך. ניתן להשיג עותק של ההסכם על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל-privacyoffice@abbvie.com.

 

X. פרטיות של ילדים
AbbVie  לא אוספת או משתמשת ביודעין בכל מידע אישי המגיע ישירות מילדים בשירותי AbbVie. אנו לא מאפשרים לילדים להזמין את המוצרים שלנו, לתקשר איתנו, או להשתמש בכל אחד מהשירותים המקוונים שלנו. אם אתה הורה או אפוטרופוס וגילית שילדך סיפק לנו מידע, אנא פנה אלינו באמצעות אחת השיטות המפורטות להלן, ואנו נפעל איתך כדי לטפל בסוגיה זו.

 

XI. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו
אנו נשתמש במידע אישי רק באופן המתואר בהודעת הפרטיות שהייתה בתוקף בעת איסוף המידע או כמאושר על-ידך. עם זאת, ובכפוף לדרישות ההסכמה החלות, או אם נדרש על-פי חוק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי הודעת הפרטיות הזאת בכל עת. כל שינוי בהודעת פרטיות זו ישתקף בדף זה עם תאריך כניסה לתוקף חדש. ככל שנדרש על-פי החוק החל, נבקש את הסכמתך לשינויים. AbbVie מעודדת אותך לסקור הודעת פרטיות זו באופן סדיר עבור כל שינוי. כל המידע האישי שנאסף על השימוש המתמשך שלך בשירותי AbbVie יטופל בהתאם להודעת הפרטיות הנוכחית שפורסמה.

 

XII. כיצד לפנות אלינו

תוכל לפנות אלינו בכל עת אם יש לך שאלות בנוגע להודעת פרטיות זו או למידע האישי שאנו אוספים עליך. אנא הגישו בירורים בעניין פרטיות לכאן.

ניתן ליצור קשר עם משרד הפרטיות של AbbVie ב- privacyoffice@abbvie.com.