Skip to main content

תנאי השימוש באתר

בתוקף מתאריך: 1 באפריל 2017

תנאי שימוש אלה רלוונטיים עבור אתר http://www.abbvie.co.il (“האתר”) ואתרי AbbVie מקושרים, ואינם קשורים לאתרי AbbVie שאינם מקושרים אליו או לאתרים של צד שלישי שאליהם מפנה האתר בקישור. 

מבלי לפגוע בזכויותיך שעל פי כל דין, חברת AbbVie שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי שימוש אלה (כולל, ללא הגבלה, לצורך ביצוע שיפורים טכנולוגיים או פונקציונאליים, שינויים משפטיים או רגולטוריים או לצורך ניהול עסקים תקין). במידה וחברת AbbVie תשנה את תנאי השימוש, נעדכן את המשתמש באתר אודות השינוי על ידי פרסום באתר של הגרסה החדשה עם תאריך אפקטיבי. כניסה או שימוש באתר, מהווים הסכמה לתנאי השימוש העדכניים באותה עת. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש באתר ו/או לשינויים בתנאים אלה, או שאינך מרוצה מהאתר, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.

הסרת אחריות

חברת AbbVie נוקטת אמצעים סבירים כדי להבטיח שהמידע והתכנים באתר הינם מדויקים, שלמים, מעודכנים, זמינים ואינם פוגעים בזכויות צד שלישי. עם זאת, אין אנו יכולים להתחייב שכך תמיד המקרה. האתר, התוכן והמידע המופעים בו מסופקים על בסיס “כפי שהוא” (“As Is”). חברת AbbVie אינה אחראית מפורשות או במרומז לשלמות ונכונות התכנים באתר, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לאיכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תואר או אי פגיעה בזכויות צד שלישי.
המידע והתוכן באתר AbbVie אינם מהווים ייעוץ רפואי. עליך לפנות לייעוץ רפואי באופן עצמאי לפני שתבצע כל החלטה הנוגעת לכל מצב רפואי. בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן. AbbVie אינה אחראית לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם לכל אדם, בין ישירות, ו/או בעקיפין, באופן מידי או תוצאתי, ובין אם עולה מתוך חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או אחר אשר נובע, או בקשר לשימוש באתר או בקשר להחלטות שאתה מבצע בהתייעצות עם יועץ או רופא עצמאי.
AbbVie אינה אחראית, ואינה מספקת שום התחייבות, לדיוק, יעילות, עיתוי והתאמתו של כל מידע או תוכן שהתקבל מצד שלישי, לרבות כל קישורים אל או מאתרים צד שלישי.

השימוש שלך

בשימוש באתר AbbVie, אתה מסכים לתנאים הבאים:
לא לשבש, לתקן או ליירט מידע שהועלה באתר או בכל אחד מהשרתים של AbbVie;
לא לנסות לעקוף כל תכנות אבטחה של אתר של AbbVie; ו-
לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, לאומיים ובינלאומיים.
 

זמינות

חברת AbbVie תעשה מאמצים סבירים כדי להפוך את אתר AbbVie זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עם זאת, אנחנו לא יכולים להבטיח זאת ואין אנו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מהפרעה לגישה לאתר.
חברת AbbVie עלולה להפסיק את פעילות אתר AbbVie מסיבות תחזוקה ותשתדל לספק הודעה סבירה מראש לגבי תחזוקה מתוכננת.
 

קניין רוחני

המידע, התוכן והגרפיקה שנמצאים באתר (“המידע”) הינן בבעלות, או ברישיון, AbbVie. רשות להשתמש במידע ניתנת בכף לכל התנאים הבאים: (i) הכרת זכויות היוצרים שלעיל מופיעה בכל העותקים; (ii) שימוש במידע הינו למטרות שאינן מסחריות או לשימוש אישי בלבד; (iii) המידע לא שונה בכל דרך; וכן (iv) אין שימוש בגרפיקה שנלקחה מהאתר משמש בנפרד מהטקסט הנלווה. לכל השימושים האחרים של המידע או כל סימן מסחרי, שמות מסחריים וכדומה נדרש אישור מראש ובכתב של חברת AbbVie.
AbbVie אינה אחראית לתוכן המסופק על ידי ספקי צד שלישי, ונאסר עליך להפיץ חומר כזה ללא רשותו של בעל זכות היוצרים.
למעט כפי שהותר לעיל, אין רישיון או זכות, במפורש או במשתמע, מוענקים לכל אדם על פי כל פטנט, סימן מסחר או זכות קניינית אחרת של AbbVie.

פרטיות ואבטחה

AbbVie מחוייבת לשמירה על הפרטיות שלך, כפי שנקבעו במדיניות הפרטיות.
זוהי האחריות שלך לוודא שהמכשיר איתו אתה משתמש בגישה לאתר מאובטח כראוי ומוגן מפני תוכנות זדוניות או גישה על ידי אנשים בלתי מורשים. AbbVie לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי (כולל אובדן רווחים, בין אם כתוצאה ישירה או באופן עקיף) שיגרם לכל אדם כתוצאה מיירוט או גישה לא מורשה לנתוניו האישיים, גם אם AbbVie כבר קיבלה מידע בעבר על האפשרות לנזקים כאלה.

הגבלת חבות

AbbVie, ספקיה, מנהליהם, עובדיהם וסוכנים שלהם (להלן “הצדדים ב AbbVie”) לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם על ידי כל אדם, בין אם ישירות, בעקיפין, באופן מיידי או באופן עקיף, ובין אם מכוח חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או אחר שנובעת מתוך, או בקשר ל: (i), שימוש ב/או חוסר יכולת לשימוש באתר; (ii) שימוש במידע או תוכן באתר; (iii) כל השירותים הניתנים על או באמצעות האתר; וכן (iv) יירוט או גישה לא מורשה למידע אישי שהוגש לאתר, כולל, ללא הגבלה, את הקטגוריות הבאות של אובדן או נזק, בין אם AbbVie קיבלה מידע על האפשרות של אובדן או נזק כזה ובין אם לאו: (א) הפסד או השחתה של נתונים; אובדן רווחים (ב); אובדן חסכונות צפויים ו / או הפסד כספי (ג); אובדן ההזדמנות עסקית (ד); אובדן (ה) של מוניטין; אובדן המוניטין (ו); ו- (ז) נזק מיוחד.
 

הסמכות החוקית

תנאים מקוונים אילו עבור “השימוש ומדיניות הפרטיות” יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתעורר תחת תנאי שימוש אלה באינטרנט ו / או מדיניות הפרטיות תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

כללי

בעצם השימוש באתר אתה נותן את הסכמתך כי תנאים מקוונים אלה עבור ”תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות” מתארים את ההסכם המלא בינינו ביחס לנושא זה.