Skip to main content

עובדים מתוך התלהבות, ופועלים מתוך אחריות

אנו מאמינים כי על ידי פיתוח טיפולים חדשים, מעבר להצלחה מסחרית, נוכל גם לשפר את מצב החולים ובריאותם ולסייע בהפחתת ההשפעות ארוכות הטווח של מחלות ומצבים רפואיים אלו, לרבות ההשלכות הכלכליות שלהן ועלותן למערכות הבריאות ברחבי העולם.

אחריות מתחילה מלמעלה

"אנו מחויבים לשיפור חיי בני אדם, ומתחייבים לעשות זאת בשקיפות
מלאה". 

ריצ'ארד א' גונזאלס

יו"ר ומנכ"לAbbVie העולמית

תכניות ברחבי העולם

AbbVie נותנת בחזרה רחבי העולם

הכנסו למפה האינטראקטיבית באתר הגלובלי שלנו גלו את היוזמות והפעולות למען הקהילה של AbbVie ברחבי העולם.

"שבוע ההזדמנויות" 2019

בשנת 2019, במשך שבוע שלם, למעלה מ-8,000 עובדי החברה ברחבי העולם התנדבו במשך יותר מ-36,000 שעות בלמעלה מ-50 מדינות. ההשפעה של תרומה זו ניכרת ותורמת לשינוי בחייהם של אלפי בני אדם.

כיצד אנו עובדים

קוד ההתנהגות העסקית של AbbVie

הקוד מתאר את המחויבות שלנו ודרכי ההתנהלות מול מטופלים, צוותים רפואיים ועובדים בתחום הבריאות, בעלי מניות, שותפים עסקיים ועמיתים לעבודה.

מתמודדים עם "מחלות טרופיות מוזנחות"

אנו פועלים רבות על מנת לתת מענה למחלות טרופיות מוזנחות (NTDs) המשפיעות באופן לא פרופורציונלי על אוכלוסיות מתקשות בשולי החברה בעולם.
כ-250 מן המדענים המנוסים ביותר שלנו שיתפו פעולה עם שותפים ותרמו יותר מ-21,500 שעות למיזמים לפיתוח תרופות, מועצות מייעצות וסריקת תרכובות במטרה לסייע בפתרון מחלות טרופיות מוזנחות. 

הגנה על משאבינו היקרים ביותר

אנו מחויבים להפחתת השפעתנו על הסביבה - משנת 2013 עד 2016, הפחתנו את פליטת דו תחמוצת הפחמן כוללת ב-31,000 טון מטרי.

קרן ABBVIE

תמיכה באלו הזקוקים לעזרה

קרן AbbVie הוקמה על מנת לתרום ולתמוך בצורהמשמעותית לאנשים שאינם מקבלים שירותי בריאות מספקים ברחבי העולם, זאת על ידי מחויבות לבניית קהילות חזקות, מערכות בריאות ברות קיימא ותכניות חינוכיות.